medycyny - Polish
     Medicine
Dentistry
Pharmacy
Veterinary Medicine
and 100 more specializations
  Civil Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Informatics
Business
Management
Economics
Physiotherapy
Please choose a different language         
Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w KoszycachKoszyce to drugie co do wielkości miasto Słowacji. W pobliżu znajduje się jedno z głównych lotnisk kraju obsługujące kilka międzynarodowych lotów dziennie. Koszyce to uniwersyteckie miasto z wieloma szkołami wyższymi. Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika został założony przez jezuickich mnichów w 1657 roku, a w 1660 roku cesarz rzymski Leopold I Habsburg ustanowił go  jedną z najważniejszych szkół w okolicy. Na przełomie XVII i XVIII wieku Uniwersytet znacząco przyczynił się do rozwoju europejskiego ducha nauk.


Jednym z największych wydziałów uczelni jest Wydział Medycyny, w skład którego wchodzi Oddział Stomatologii. Szkoła medyczna jest usytuowana w odległości 15 minut od malowniczego centrum, gdzie znajduje się słynna grająca fontanna.

Największym szpitalem w Koszycach jest Szpital Uniwersytecki, który słynie z działalności badawczej i wielu doskonałych lekarzy. Uczelnia jest członkiem wielu międzynarodowych instytucji, mi.in. Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

Wydział Medycyny
Wydział Stomatologii 

Wydział Medycyny kształci przyszłych lekarzy w zakresie medycyny ogólnej oraz medycyny prewencyjnej. Kształcenie oparte jest na najnowszych osiągnięciach  nauk medycznych. Studenci mają również możliwość przygotowania do działalności naukowej.

Zajęcia prowadzone w języku obcym oraz aspekty moralno-etyczne edukacji zgodne z przysięgą Hipokratesa uwzględnione są w programie studiów.

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii oraz zagadnień klinicznych i przedklinicznych poprzez wykłady, seminaria, praktykę i konsultacje.

Wydział Medycyny współpracuje z wieloma ważnymi partnerami, m.in. ze Szpitalem Uniwersyteckim L. Pasteura w Koszycach i 6 innymi placówkami, w których studenci mogą odbywać praktyki.

Wydział Medycyny składa się z 57 instytucji i klinik wspomagających profesjonalną działalność wydziału.

Budynek szpitala znajduje się w pobliżu Uniwersytetu, dlatego też studenci udający się na zajęcia kliniczne mogą tam dojść pieszo. Uniwersytet zapewnia studentom zakwaterowanie w cenie ok. 190 euro miesięcznie. Możliwe jest również wynajęcie mieszkania w przystępnej cenie.

Roczna opłata za studia:

Medycyna ogólna       10 500  euro
Stomatologia              11 000  euro

Kaucja za korzystanie z biblioteki: 500 euro

Procedura składania podania

Kandydat musi zdać egzaminy wstępne z biologii i chemii w formie pisemnej (testy wielokrotnego wyboru). 

Daty egzaminów w bieżącym roku akademickim:
— w  czerwcu 
— w  sierpniu 

Miejsce: Egzaminy odbywają się na Uniwersytecie lub w miejscu wyznaczonym przez agenta.


Egzamin wstępny
Egzamin wstępny zawiera 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Czas trwania egzaminu to 2 godz. 30 min.
Ta strona zawiera informacje na temat:
uniwersytetów medycznych, medycyny uniwersytetu, medycyny uniwersytetu, badania medyczne, badania medyczne, medycyna badania w Europie, badania medycyny w języku angielskim, badania w Europie medycyny, studia medyczne w Europie,
edukacja medyczna, szkoła uniwersytet medycyny, szkoły medyczne, szkoła medyczna Europa, edukacja medycyna, kursy medyczne, stopień medycyna, instytuty medyczne, badania stomatologia, kursy uniwersyteckie medycyny, top medycyny uniwersytetu, badania lekarskie, Akademia Medyczna, zajęcia medycyny, kursy medycyny uniwersytet College of medicine, stopnia w medycynie, instytut edukacji medycznej, dobrych szkół medycznych, medycyny na uniwersytecie, badania medycyny, top programów medycznych, Instytut badań medycznych, strony internetowe edukacji medycznej, szkoły medyczne, szkoły medycznej w, Instytut edukacja medyczna, do której szkoły medyczne, studia medyczne w języku angielskim, by studiować medycynę, badania medycyny europy